همکاران فعلی

حمید حق‌شناس
هم‌بنیانگذار و مدیرعامل
سجاد جلالی
هم‌بنیانگذار
محمدوحید مؤمن‌زاده
مدیر اجرایی
علی زارعان
توسعه‌دهنده بک‌اند
صالح جوانمرد
توسعه‌دهنده بک‌اند
علی مراثی زاده
توسعه‌دهنده بک‌اند(Python)
محمد حسین حاجی حسینی
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمد رسول آوازه
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمد سپهر ملایی
توسعه‌دهنده بک‌اند
میلاد رستمی
توسعه‌دهنده بک‌اند
علیرضا دادخواه
توسعه‌دهنده بک‌اند

همکاران پیشین

سجاد طالبی
توسعه‌دهنده بک‌اند
محمدحسین رضایت
توسعه‌دهنده بک‌اند
مقداد دهقان
توسعه‌دهنده بک‌اند
متین مرادی
توسعه‌دهنده موبایل